• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Ruszyła „szybka ścieżka” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

  Miliard złotych dla sektora MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw – kwoty robią wrażenie. Konkurs ogłoszono na początku lutego, jest on częścią programu Inteligentny Rozwój. Formuła programu „szybkiej ścieżki” cieszyła się dużym powodzeniem w poprzednich latach.

  Jak mówi dyrektor NCBiR profesor Maciej Chorowski: „Szybka ścieżka” to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który łączy w sobie szybki proces wyłaniania projektów z kluczowymi dla tempa rozwoju gospodarczego kryteriami jakościowymi. Wprowadzając kolejne udogodnienia na etapie składania wniosków odciążamy przedsiębiorców, licząc na ich jeszcze większe zaangażowanie w działalność innowacyjną. Szukamy bowiem nowatorskich projektów, dobrze wpisanych w strategie rozwoju firm w oparciu o prace B+R, a nie takich, które są składane tylko po to, żeby dostać dotację” (cytaz za stroną NCBiR).

  W 2016 roku przedsiębiorcy sektora MŚP złożyli około tysiąca wniosków o dofinansowanie o wartości ponad 5,5 mld zł. Z kolei duże przedsiębiorstwa złożyły 74 wnioski, na kwotę 900 mln zł.

  Konkurs potrwa od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku. Mamy doświadczenie w tym programie, pomożemy wypracować koncepcję i przygotować dobry wniosek o dofinansowanie a potem poprowadzić projekt od strony administracyjnej.

  Dokumenty, regulamin, wniosek znajduje się na stronie:
  http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/

  Zobacz naszą ofertę: http://innowacje.org.pl/index.php/pl/uslugi-oferowane/szybka-sciezka-w-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju-ncbir/