• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Ruszyły „Badania na rynek” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Posted on

  Agencja 8 lutego ogłosiła kolejny konkurs: można uzyskać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Pełna nazwa to „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.  Uprawnieni do ubiegania się o środki są mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Celem jest umożliwienie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych  samodzielnie lub zlecając je […]


  Ruszyła „szybka ścieżka” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

  Posted on

  Miliard złotych dla sektora MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw – kwoty robią wrażenie. Konkurs ogłoszono na początku lutego, jest on częścią programu Inteligentny Rozwój. Formuła programu „szybkiej ścieżki” cieszyła się dużym powodzeniem w poprzednich latach. Jak mówi dyrektor NCBiR profesor Maciej Chorowski: „Szybka ścieżka” to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który […]


  Wystartował konkurs „Go to brand” – na promocję marek produktowych za granicą

  Posted on

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła zasady, terminy i działania jakie mogą zostać dofinansowane. Dzięki programowi Go to Brand przedsiębiorca może uzyskać pomoc w promocji produktów na zagranicznych rynkach. Warto przyjrzeć się wydatkom na jakie można uzyskać pieniądze. Związane są one przede wszystkim z wszelkimi działaniami jakie należy przeprowadzić by móc zaprezentować swoją ofertę na […]


  Pomagamy w sprawnym administrowaniu projektem

  Posted on

  Prowadząc od lat działalność doradczą w zakresie różnych programów dotacyjnych, europejskich i krajowych możemy stwierdzić, że dobrze orientujemy się w zawiłościach administracyjnych prowadzenia projektów, przygotowywania sprawozdań okresowych czy końcowych. Posiadamy doświadczenie zarówno instytucjonalne jako Fundacja jak i te indywidualne wyniesione z pracy w różnych środowiskach,także realizując projekty w: samorządach, uczelniach wyższych, własnych firmach, spółdzielniach socjalnych, […]


  O dotacjach i grantach słów kilka – czyli nasza nowa propozycja

  Posted on

  Piszemy o nich inaczej. Krótko, treściwie, na temat. O programach i konkursach krajowych, europejskich i prywatnych. Zamieniamy na proste i zrozumiałe słowa zawiłe i wielokrotnie złożone treści. Analizy dopasowane do konkretnych potrzeb możemy przygotowywać co miesiąc, kwartał lub raz na pół roku. Więcej na ten temat piszemy w dziale usług Fundacji w zakładce „Informator dotacyjny”. […]


  Zapraszamy na warsztaty „Startup Road”

  Posted on

  14 grudnia w gościnnej, konferencyjnej przestrzeni Fabryki i3 w Warszawie organizujemy krótkie ale treściwe spotkanie dla start-upów. Sztuka prezentacji, przygotowanie dobrej propozycji dla inwestora, sposoby na zdobycie środków na międzynarodową działalność, historia rozwoju firmy MIGAM, o co chodzi w podejściu „User Experience” i jak przełożyć je na sprzedaż B2B – to harmonogram wydarzenia. Nie zabraknie […]