Zdobywanie funduszy na rozwój

Zdobywanie funduszy na rozwój

Wspieramy pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych w tym europejskich (a także prywatnych): • przygotowujemy wnioski na realizacje projektów badawczych, doradczych, inwestycyjnych; • układamy całe przedsięwzięcie w logikę projektową; • analizujemy możliwość uzyskania finansowania dla konkretnego rozwiązania; • przygotowujemy dokumentację dla funduszy kapitałowych. Łączymy doświadczenie w pracy dla obu stron „barykady”: tych co szukają środków i […]

Analizy, doradztwo, badania

Analizy, doradztwo, badania

Sporządzamy analizy rynku i konkurencji Opracowujemy tradycyjne business plany Przygotowujemy dokumentację na potrzeby inwestorów Opracowujemy strategie rozwoju, w tym wspieramy budowanie strategii metodą warsztatową z wykorzystaniem Busines Model Canvas Przeprowadzamy badania rynku i badamy potencjał eksportowy Sporządzamy specjalistyczne opracowania pod konkretne zamówienia, na przykład: • strategie rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym • analizy możliwości […]

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Wówczas podejmujemy następujące działania: • planujemy wydatki, • przeprowadzamy konkurs wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego/ przetargu, • sporządzamy umowy z kontrahentami i nadzorujemy ich działania, • prowadzimy korespondencję z jednostkami zew., • sporządzamy wnioski o płatność, • realizujemy działania promocyjne, • sporządzamy raporty, • przygotowujemy projekt do kontroli.

Inwestycje w innowacje

Inwestycje w innowacje

Sami inwestujemy w ciekawe projekty. W naszym portfelu znajdują się akcje dwóch spółek high-tech, które współtworzyliśmy, a następnie realizowaliśmy proces ich akceleracji – Medicalgorithmics SA – Braster SA Oferujemy · coaching (m. in. znalezienie menadżera zarządzającego firmą); · znalezienie partnerów zagranicznych; wejście na rynki międzynarodowe; · pomoc w pozyskaniu środków publicznych na dokończenie fazy badawczej […]

Edukacja i szkolenia

Edukacja i szkolenia

Warsztaty, szkolenie, konferencja, wykład: tematyka i forma realizacji wszystkich proponowanych tematów szkoleń, warsztatów i zajęć jest ustalana indywidualnie – zgodnie z Państwa potrzebami. Dlaczego taki zakres? Wynika on z naszych doświadczeń jak i analizy problemów z jakimi mierzymy się wspólnie z przedsiębiorcami, wynalazcami, inwestorami, działaczami organizacji pozarządowych. Przykładowe ZAGADNIENIA CO MA OSLO DO INNOWACJI? Definicje, […]

Przedsiębiorczość bez barier

Przedsiębiorczość bez barier

Od lutego do czerwca 2017 roku Fundacja prowadziła projekt dofinansowany przez Fundację PKO BP. Badanie i analiza której rezultatem jest raport, przygotowanie i zorganizowanie dwóch działań warsztatowo-szkoleniowych oraz upowszechnianie rezultatów stanowiły główny przedmiot działań projektu. Badanie i analiza objęły swoim zakresem obszar przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej o których mowa w ustawie o swobodzie działalności […]

Komercjalizacja technologii, łączenie świata nauki i biznesu

Komercjalizacja technologii, łączenie świata nauki i biznesu

Ze względu na bliskie kontakty z polskim środowiskiem naukowym posiadamy przegląd potencjału instytutów badawczych, uczelni wyższych i zatrudnionych w nich pracowników naukowych w zakresie tworzenia nowoczesnych technologii i ich komercjalizacji. Z drugiej strony, dzięki biznesowemu podejściu do transferu i komercjalizacji technologii, umacniamy i rozwijamy kontakty zarówno z przedsiębiorcami, jak i z inwestorami instytucjonalnymi, np. funduszami […]