Badanie rynku wydawniczego

W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju  przedsiębiorstw” (Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) poszukujemy wykonawcy, który zrealizuje dla naszego klienta badanie rynku wydawniczego. Ofertę proszę sporządzić w oparciu o informacje otrzymane od klienta*, które przedstawiamy poniżej.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem Załącznik nr 1 w terminie do 11 lipca 2018 r. na adres kontakt@innowacje.org.pl

WYTYCZNE OD KLIENTA*:

  1. Zakres terytorialny badania- obszar całej Polski.
  2. Cel szczegółowy badania rynkowego. Co istotnego ma pokazać badanie dla Pani działalności?

Badanie rynkowe ma na celu przeprowadzenie badania jakościowego wśród branżowych ekspertów. IDI (In Depth Interview) ma zdiagnozować obecną sytuację na linii AUTOR-REDAKTOR/WYDAWCA. Wykazać, jak obecnie przebiega proces współpracy, jakie są jego słabe i mocne strony, co można usprawnić, jak usprawnienie może wpłynąć na skuteczność procesu wydawniczego, jak wpłynie na rynek książki (jakość wydawanych tytułów, ich zgodność z tendencjami czytelniczymi, wysokość sprzedaży).

  1. Podział procentowy grupy docelowej lub grupa docelowa. Ich przedział wiekowy oraz zarobki.

Wiek respondentów nie stanowi aż tak istotnego wyznacznika przy wyborze badanych.Ważne jest, by były to osoby ze strony AUTORÓW mające doświadczenie w kontaktach z REDAKTORAMI/WYDAWCAMI. Ze strony REDAKTORÓW, by były to osoby czynne zawodowo, zaangażowane w procesy decyzyjne i wykonawcze WYDAWNICTWA.

  1. Szacowana wielkość liczby respondentów-  max 200. Tyle czy mniej?

200 jest optymalne.

  1. Czy baza respondentów do badania zostanie dostarczona przez zamawiającego, czy też jej zapewnienie leży po stronie jednostki badawczej?

Po stronie jednostki badawczej. UWAGA NOWA INFORMACJA: Klient na rzecz, którego będzie realizowane badanie posiada listę wydawców najbardziej go interesujących, ok. 70. Ponadto lista wydawnictw, która może posłużyć jako podstawa do zbudowana bazy respondentów, znajduje się pod adresem http://instytutksiazki.pl/rynek-ksiazki,7,indeks-wydawnictw,16.html

  1. Czy metodologia badawcza została dobrana? Czy Zamawiający pozostawia tę kwestię wykonawcy?

Pozostawiam tę kwestię jednostce badawczej, jako ekspertowi w swej dziedzinie.

  1. Czy przygotowane są: kwestie do badania, wstępne pytania, zagadnienia, samodzielnie  narzędzie do badania, kwestionariusz? Czy propozycja powinna wypłynąć od jednostki badawczej?

Badanie ma dać odpowiedź, czy jest na rynku miejsce na nową usługę, i jakie obecne luki mój projekt ma niwelować czy nawet likwidować. Sugestie dotyczące niektórych pytań mogę przekazać, natomiast skonstruowanie całego kwestionariusza, czy dopracowanie narzędzia badawczego to zagadnienie, którego przygotowaniem powinna się zająć jednostka badawcza.

  1. Czy są jakieś preferencje odnośnie metody badawczej – badania jakościowe? Ilościowe? Face-to face, online?

Wedle mojej wiedzy optymalne będzie IDI.

  1. W jaki sposób mają być dostarczone wyniki? Czy tylko w postaci zbioru danych SPSS, excel? Czy  raport z przedstawionymi graficznie wynikami w postaci wykresów, opracowanymi wnioskami i rekomendacjami?

Najchętniej obie postaci.