Analityk do spraw rozwoju

Fundacja Centrum Innowacji FIRE ogłasza nabór na stanowisko analityka do spraw rozwoju. Proponujemy możliwość pracy na rzecz szeroko rozumianego rynku innowacji w tym w obszarze inkubacji i akceleracji. W ramach świadczonych usług wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, komercjalizacji technologii, finansowaniu przedsięwzięć i projektów. Działamy także w obszarze […]

Specjalista ds. projektów

W związku z rozpoczęciem przez Fundację Centrum Innowacji FIRE realizacji projektów, mających na celu wpieranie przedsiębiorstw typu start-up oraz dla osób fizycznych w drodze usług, poszukujemy nowego pracownika. Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętności w zakresie opracowywania koncepcji i założeń do realizacji nowych projektów, doświadczenie związane z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz transferem nowych technologii do przedsiębiorstwa, doświadczenie […]