Informacja o wynikach postępowania

  Fundacja Centrum Innowacji FIRE uprzejmie informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyboru Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentów analitycznych w formie biznesplanów na rzecz pomysłodawców w ramach projektu pt. „Dobry pomysł”:   Oferta nr 4 – Ausum Dawid Maciniak   Oferta 5 – Anna Golec   Oferta […]

Wyniki ocen ofert na badanie rynku wydawniczego

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie na badanie rynku wydawniczego, ogłoszone w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 11 lipca 2018 r. wpłynęła 1 oferta. Cena zaproponowana przez Oferenta w formularzu ofertowym tj. w Załączniku nr 1 przekracza znacząco kwotę przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia w związku z czym […]

Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcy opracowania dokumentów analitycznych w formie biznesplanów

Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcy opracowania dokumentów analitycznych w formie biznesplanów

W ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. „Dobry Pomysł” realizowanego w ramach poddziałania 2.4.1 POIR.02.04.01.00-0001/16 „Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, II oś priorytetowa  „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poszukujemy Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentów analitycznych w formie biznesplanów w ilości maksymalnie do 12 opracowań na […]

Wyniki ocen ofert na usługi prawne w zakresie przygotowania umowy oraz regulaminu serwisu

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie na usługi prawne w zakresie przygotowania umowy oraz regulaminu serwisu, które będą realizowane w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 25 czerwca 2018 r. do godz. 17:00 wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą pod względem ceny okazała się oferta złożona przez Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka, […]

Wyniki ocen ofert na badanie rynku kosmetyków

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie na badanie rynku kosmetyków, które będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 25 czerwca 2018 r. do godz. 17:00 wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą pod względem ceny okazała się oferta złożona przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., ul. […]

wyniki ocen ofert na badanie ewaluacyjne

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 8 stycznia 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Nie spełniły one jednak oczekiwań w części dot. ceny albo w części dot. doświadczenia. Dlatego postępowanie ofertowe zostało zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy (zgodnie z […]

WYNIKI WYBORU USŁUGI DRUKU I DOSTAWY MATERIAŁÓW

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi druku i dostawy materiałów w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” do 10 września 2017 r. wpłynęły 3 oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów: STOLGRAF Pasternak, Rodzięwicz Sp. j. ul. Świebodzka 41, 58-141 Starachowice- 85 pkt. Sonar Sp. z o.o., ul. […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA USŁUGI TŁUMACZENIA

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługi tłumaczenia w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęło 5 ofert, które otrzymały następującą liczbę punktów: Master Szkoła Języków Obcych, ul. 15 Grudnia 6/5, 42-500 Będzin-65,18 pkt. GROY Group, ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice-100 pkt. Summa Lingua SA, ul. Lublańska […]

WYNIKI WYBORU OFERTY NA ZAKUP ANALIZ I EKSPERTYZ

Niniejszym informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup analiz i ekspertyz w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wpłynęła 1 oferta. Została złożona przez BWCG Mateusz Witański, ul. Radockiego 52/6, 40-645 Katowice i dotyczyła jedynie trzeciej części zamówienia tj. ekspertyzy/opinia techniczna. Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym […]