Dobry start

13 października 2017 roku w Warszawie inaugurujemy nasz projekt dla młodych przedsiębiorstw z Mazowsza.

Gdzie: Centrum Szkoleniowe Roko, ul. Techników 30, Warszawa (www.hotelroko.pl)
Przewidywany czas: od 10.00 do 14.00

Program wydarzenia
10.00 – 10.10          Powitanie uczestników, wprowadzenie
10.10 – 10.40          Założenia projektu: zasady, terminy, zakres wsparcia, korzyści
10.40 – 11.10         Czym zajmuje się broker technologii, czyli szansa dla młodych start-upów: Paweł Przybyszewski – BT Progress
11.10 – 11.30         Case study: spółka K82 – Karol Leszczyński
11.30 – 11.50         Przerwa kawowa
11.50 – 12.20        Czego oczekują inwestorzy od startujących firm – Piotr Koral z Investin Sp. z o.o.
12.20 – 13.00        Możliwości dotacyjne dla młodych firm – Dorota Bienias – CI FIRE
13.00 – 13.30        Lunch
od 13.30                Networking

Prelegenci

 

 

Paweł Przybyszewski jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

 Piotr Koral: Ekspert z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych do start-upów technologicznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen oraz wieloletni zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i koordynator licznych projektów, w tym międzynarodowych.

Dorota Bienias: Menadżer ds. rozwoju w CI FIRE, przedtem w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Koordynowała „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., dzięki któremu podpisano ponad 1000 kontraktów handlowych na minimum 500 mln złotych. Organizowała i realizowała program wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów technologii, którego efektem było zrealizowanie 91 projektów, blisko 1 mld inwestycji, wsparcie powstania i rozwoju ponad 40 podmiotów.

Zgłoszenia
Wystarczy imię i nazwisko przesłane na e-mail: kontakt@innowacje.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 13 października 2017.

Kontakt
Iwona Stefańska-Mańkut: iwona.stefanska@innowacje.org.pl
Mikołaj Różycki: mikolaj.rozycki@innowacje.org.pl

Cel projektu
Celem projektu „Centrum Innowacji FIRE dla  wczesnej fazy rozwoju  przedsiębiorstw”  jest poprawa  warunków  do  rozwoju mazowieckich  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki dostarczeniu  prostych  i wysoko specjalistycznych  usług (od doradczych po wsparcie rzecznika patentowego).

Planowane rezultaty
Planowanym efektem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci usług doradczych 25 przedsiębiorcom.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do młodych firm z województwa mazowieckiego, działających na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Kiedy udzielamy pomocy doradczej (de minimis): od września 2017 do września 2018 roku. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 1 025 370, 93 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 816 210,73 PLN

Program wydarzenia

Dojazd i lokalizacja
Do centrum szkoleniowego Roko przy ul. Techników 30 dojechać można autobusem 127 zarówno z centrum jak i z dworca zachodniego, wysiadając na przystanku Płużańska. Warto skorzystać serwisu informacyjnego Jakdojade lub ztm.waw.pl. Dla zmotoryzowanych przewidziano bezpłatny parking.