Inwestycje w innowacje

Sami inwestujemy w ciekawe projekty. W naszym portfelu znajdują się akcje dwóch spółek high-tech, które współtworzyliśmy, a następnie realizowaliśmy proces ich akceleracji

– Medicalgorithmics SA

– Braster SA

Oferujemy

· coaching (m. in. znalezienie menadżera zarządzającego firmą);

· znalezienie partnerów zagranicznych; wejście na rynki międzynarodowe;

· pomoc w pozyskaniu środków publicznych na dokończenie fazy badawczej projektu;

· przygotowanie oferty inwestycyjnej;

· poszukiwanie inwestorów (udział w prezentacjach i negocjacjach);

· nadzór właścicielski.