Kreator innowacyjności UMK

W 2008 roku Fundacja CI FIRE realizowała projekt pn. „Oferta preinkubacyjna i komercyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem analizy kosztowej świadczonych usług„, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Stworzono mechanizm analizy kosztów i przygotowywania ofert w zakresie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Celem projektu było:

  • wypracowanie koncepcji i oferty świadczenia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika wysoce zaawansowanych usług eksperckich o charakterze komercyjnym na rzecz przedsiębiorców,
  • ustalenie zasad funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na UMK w zakresie wspomagania rozwoju preinkubowanych projektów.

Projekt pomógł w stworzeniu sprawnego mechanizmu analizy kosztów i przygotowywania ofert w zakresie świadczenia usług przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rzecz sektora prywatnego. Oferta UMK, zwłaszcza w zakresie usług eksperckich dla przedsiębiorców, została porównana z innymi ofertami podmiotów świadczących podobne usługi. W ramach projektu ustalono procedury wewnątrzuczelniane w zakresie obiegu dokumentacji finansowej, pomiędzy administracją uczelni, poszczególnymi wydziałami, pracownikami naukowymi i przedsiębiorstwami.

Efekty projektu „Oferta preinkubacyjna i komercyjna oferta UMK z uwzględnieniem analizy kosztowej świadczonych usług” są praktycznie wykorzystywane przez UMK w codziennej pracy i kontaktach z sektorem biznesu. Opracowane procedury znajdą swoje zastosowanie także na innych uczelniach, gdzie mogą być rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako przykład dobrych praktyk.