Fundacja Centrum Innowacji FIRE została utworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
w 1995 roku.

Realizujemy projekty, szkolimy, upowszechniamy wiedzę, informujemy o możliwościach pozyskania dotacji i grantów, pomagamy chronić własność intelektualną w firmie, tworzymy biznesplany, analizy rynku czy konkurencji. Suma doświadczeń osób tworzących fundację jest dość szeroka: od pracy naukowej, przez własny biznes, działania międzynarodowe, pracę w administracji i instytucji badawczo-rozwojowej, na prowadzeniu dużych programów inwestycyjnych skończywszy.

Ze względu na bliskie kontakty z polskim środowiskiem naukowym posiadamy przegląd potencjału instytutów badawczych, uczelni wyższych i zatrudnionych w nich pracowników naukowych w zakresie tworzenia nowoczesnych technologii i ich komercjalizacji.

Z drugiej strony, dzięki biznesowemu podejściu do transferu i komercjalizacji technologii, umacniamy i rozwijamy kontakty zarówno z przedsiębiorcami, jak i z inwestorami instytucjonalnymi, np. funduszami zalążkowymi, funduszami wysokiego ryzyka i indywidualnymi inwestorami, pomagając młodym firmom technologicznym w dostępie do kapitału.

Osoby z pomysłem na założenie innowacyjnej firmy bazującej na nowoczesnych technologiach, uzyskają w Fundacji pomoc w zakresie określenia biznesowego modelu przedsięwzięcia, przygotowania biznes planu i pozyskania finansowania.

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i kompleksowo.

Współpracujemy z cenionymi w Polsce i za granicą naukowcami, aniołami biznesu, fundacjami, uczelniami, Agencją Rozwoju Przemysłu, Polskim Funduszem Rozwoju, firmami i przedsiębiorcami.

Współtworzyliśmy od samego początku dwie nowoczesne polskie firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych:
Braster oraz Medicalgorythmics.

Usługi świadczone przez Fundację CI FIRE spełniają wymogi Systemu Zarządzania Jakością zgodne są z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:
-świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym proinnowacyjnym,
-zarządzania projektami wewnętrznymi.