Ochrona własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie możliwości ochrony:
• wynalazków;
• wzorów użytkowych;
• wzorów przemysłowych;
• znaków towarowych;
• know-how.

Współpracujemy z kancelariami rzeczników patentowych.

Poruszamy się sprawnie w procedurach:
– PCT;
– EPO.

Oferujemy także:
– wsparcie w budowie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polega na wyznaczaniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m.in. poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);
– przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony;
– pomoc w ochronie własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do Urzędu Patentowego RP.

Bazujemy na doświadczeniach wyniesionych z naszych projektów:
–  „Dobry Pomysł”;
„Centrum Innowacji Fire dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”;
„Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP”.

Jak i pracy dla takich firm jak Braster czy Medicalgorthmics.