Ochrona własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie możliwości ochrony:
• wynalazków
• wzorów użytkowych
• wzorów przemysłowych
• znaków towarowych
• know-how

Współpracujemy z kancelariami rzeczników patentowych.
Poruszamy się w procedurach:
– PCT;
– EPO.
Oferujemy także:
wsparcie w budowie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polega na wyznaczaniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m.in. poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);
przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony;
pomoc w ochronie własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do UPRP itp.