Ochrona własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie możliwości ochrony:

  • wynalazków;
  • wzorów użytkowych;
  • wzorów przemysłowych;
  • znaków towarowych;
  • know-how.

Współpracujemy z kancelariami rzeczników patentowych.

Poruszamy się sprawnie w procedurach:

  • PCT
  • EPO

Oferujemy także:

  • wsparcie w budowie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polega na wyznaczaniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m.in. poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);
  • przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony;
  • pomoc w ochronie własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do Urzędu Patentowego RP.

Bazujemy na doświadczeniach wyniesionych z naszych projektów: