Pierwsze pomysły wyselekcjonowane w ramach programu Dobry Pomysł

Już 13 pomysłów zostało zakwalifikowanych przez ekspertów do otrzymania merytorycznego wsparcia w programie Dobry Pomysł. Uzyskają one pomoc w stworzeniu zaawansowanego modelu biznesowego oraz doradztwo w jednym z trzech zakresów.

Dobry Pomysł to program skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na nowe rozwiązanie i potrzebują pomocy w weryfikacji jego rynkowej przydatności, a także wsparcia w stworzeniu modelu biznesowego, założeniu działalności gospodarczej czy przedstawieniu projektu potencjalnym inwestorom. Celem inicjatywy jest wsparcie osób będących na najwcześniejszym etapie łańcucha rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć – na etapie pomysłu.
W pilotażowej edycji programu zgłoszonych zostało już ponad 380 pomysłów. Każdy z nich jest weryfikowany pod kątem kryteriów formalnych, w tym m.in. nieprowadzenia działalności gospodarczej. Potem następuje pierwszy etap weryfikacji merytorycznej, której dokonują wyselekcjonowani, niezależni eksperci branżowi i analitycy biznesowi.

Pomysły, które pozytywnie przejdą oba etapy, sprawdzane są jeszcze przez specjalistów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Następnie wyselekcjonowane projekty przedstawiane są przez pomysłodawców podczas bezpośrednich spotkań z komisjami oceniającymi. Dla pomysłodawców są one idealną okazją do szczegółowego przedstawienia proponowanej koncepcji.

Natomiast dla komisji – złożonej z eksperta branżowego i analityka biznesowego – jest to możliwość poznania uczestników konkursu, ich kompetencji i zaangażowania oraz zadania im dodatkowych pytań. 35 najlepszych pomysłów otrzyma w najbliższych miesiącach wsparcie zagwarantowane jako nagroda w programie.

Aktualnie duża część wyselekcjonowanych projektów jest w zaawansowanej fazie oceny, polegającej na bezpośrednich spotkaniach Pomysłodawców z Komisjami eksperckimi. Komisje panelowe mogą wybrać jeszcze 22 pomysły, które otrzymają wsparcie merytoryczne zależne od potrzeb danego projektu. Dotychczasowi zwycięzcy zgłosili swoje pomysły w ramach bardzo różnorodnych sektorów, od Inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych po rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

Projekt jest realizowany z inspiracji Ministerstwa Rozwoju przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z konsorcjantami: Fundacją FIRE, Fundacją Zaawansowanych Technologii i firmą Investin.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.dobrypomysl.pfr.pl.