POSZUKUJEMY MENADŻERA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

Szukamy odpowiedzialnej, sumiennej i kontaktowej osoby do pracy z projektami unijnymi.

Koordynator odpowiedzialny będzie za bieżące monitorowanie realizacji projektów unijnych, współpracę z kierownikiem projektu i Zarządem, gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektowej, monitorowanie wskaźników oraz udział w kontrolach projektów.

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę przy realizacji ambitnych projektów unijnych (wdrożenia innowacji technologicznych przez młode przedsiębiorstwa)
 • współpracę z Zarządem i kierownictwem Beneficjenta w zakresie realizacji i rozliczania grantów unijnych
 • umowę o pracę
 • szkolenia z zakresu programów dotacyjnych
 • pracę w przyjaznym i zgranym zespole
 • możliwości rozwoju

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • finansowe rozliczanie projektów
 • weryfikacja dokumentacji zgromadzonej w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie
 • współpraca z kierownikiem projektu
 • prowadzenie procedur ofertowych, w tym kontakt z oferentami, nadzór nad procesem podpisywania umów z dostawcami, nadzorowanie procesu zakupów oraz realizacji dostaw
 • uczestnictwo w kontrolach projektu
 • monitorowanie wskaźników projektów, archiwizacja dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych na stanowisku menadżera, koordynatora i asystenta projektów
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 • umiejętność analitycznego myślenia, czytania i interpretowania dokumentów księgowych, aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń
 • bardzo dobra znajomość Excela
 • dokładność, sumienność

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.10.2018 roku.

CV wraz z listem motywacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem informacji o projektach już zrealizowanych) proszę przesłać na adres a.chojecka@firg.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.