Poszukujemy nowej osoby do zespołu

W związku z rozpoczęciem przez Fundację Centrum Innowacji FIRE realizacji projektów, mających na celu wpieranie przedsiębiorstw typu start-up oraz dla osób fizycznych w drodze usług, poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętności w zakresie opracowywania koncepcji i założeń do realizacji nowych projektów,
 • doświadczenie związane z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz transferem nowych technologii do przedsiębiorstwa,
 • doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków projektów finansowanych ze środków pomocowych UE i nie tylko,
 • doświadczenie w zakresie opracowania modeli biznesowych i biznes planów, analiz rentowności projektów inwestycyjnych,
 • znajomość zagadnień związanych z własnością intelektualną,
 • umiejętność pracy w zespole i efektywnej samoorganizacji.

Dodatkowymi atutami kandydata/-ki będą:

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub finansowym lub technicznym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • doświadczenie w pracy dla instytucji wdrażającej lub pośredniczącej w ramach funduszy UE lub innych funduszy publicznych.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na czas określony (do 30 października 2018 r.),
 • przestrzeń do realizowania własnych pomysłów i przedsięwzięć, wpisujących się w misję i cele Fundacji,
 • działający system premiowania,
 • możliwość bezpośredniej pracy w ekosystemie instytucji tworzących Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz polski ekosystem wsparcia innowacji.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować  na adres e-mail: kontakt@innowacje.org.pl do 25 sierpnia 2017 roku

W temacie maila proszę wpisać „rekrutacja”.

Prosimy o zawarcie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Centrum Innowacji FIRE (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, najbardziej odpowiadające powyższym wymaganiom.