Mateusz Siepielski, Przewodniczący Rady

Paweł Pacek, Z-ca Przewodniczącego Rady

 

Adam Mazurkiewicz

Rafał Pawełczyk

Bartosz Sokoliński

Ewa Swędrowska-Dziankowska

 

Tomasz Szejner – Prezes Zarządu

Joanna Piasecka – Wiceprezes Zarządu