Rekrutujemy na stanowisko Analityk biznesowy

Poszukujemy osoby, która wesprze nasz zespół w działaniach podejmowanych w ramach projektów „Dobry Pomysł” (http://innowacje.org.pl/pl/dobry-pomysl/) oraz „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” (http://innowacje.org.pl/pl/centrum-innowacji-fire-dla-wczesnej-fazy-rozwoju-przedsiebiorstw/) oraz w innych bieżących zadaniach.

Czego oczekujemy:

  • znajomości zagadnień z przynajmniej jednego z następujących obszarów: komercjalizacja technologii, rozwój biznesu, własność przemysłowa, zarządzanie projektami B+R, ocena potencjału komercyjnego technologii, instrumenty dotacyjne krajowe i europejskie,
  • popartej doświadczeniem umiejętności sporządzania wniosków o dofinansowanie, raportów i opracowań analitycznych w obszarze m.in. analiz rynku, wycen, biznes planów, ścieżek komercjalizacji technologii,
  • praktyki w świadczeniu usług doradczych na rzecz przedsiębiorców,
  • umiejętności pozyskiwania danych w ramach „desk research” dotyczących rynku polskiego jak i rynków zagranicznych.

Dodatkowymi atutami są:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich i/lub inżynierskich/licencjackich (preferowane kierunki ścisłe, techniczne, przyrodnicze, ekonomiczne itp.),
  • podstawowa znajomość zasad rachunkowości i aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność analitycznego myślenia i duża samodzielność,
  • odpowiedzialności w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera (MS Office).

Zapewniamy:
•    umowę o pracę, przyjemną przestrzeń biurową w starej części warszawskiej Ochoty,
•    przestrzeń do realizowania własnych pomysłów i przedsięwzięć, wpisujących się w misję i cele Fundacji,
•    działający system premiowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres kontakt@innowacje.org.pl Termin nadsyłania dokumentów upływa 31.01.2018 r.

Odpowiemy tylko na zgłoszenia, które najbardziej odpowiadają powyższym wymaganiom.