Strategie rozwoju gospodarczego

Wypracowujemy wspólnie z przedsiębiorcami i instytucjami:
– strategie rozwoju firm, na różnych etapach ich rozwoju – w fazie przeżycia, wzrostu, stabilizacji, rewitalizacji;
– strategie marketingowe.

Stosujemy metody: Business Model Canvas (BMC) i Zeroing in On People and Processes (ZOPP).