Szukamy ekspertów do programu Dobry Pomysł

Program Dobry Pomysł

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Zaawansowanych Technologii oraz Investin sp. z o.o., wchodzące w skład Konsorcjum realizującego Pilotaż Programu Dobry Pomysł zapraszają do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów branżowych z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji do oceny pomysłów zgłoszonych w ramach Programu Dobry Pomysł.

Wybrani eksperci będą świadczyli usługi w zakresie:

  1. oceny merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez indywidualnych innowatorów w ramach Programu Dobry Pomysł,
  2. przygotowania pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny,
  3. rozpatrzenia ewentualnych odwołań od wyników oceny merytorycznej.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do dziedziny
z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, którego dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę dziedzin.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na ekspertów oraz procedury naboru znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Programu Dobry Pomysł.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do odwołania. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: eksperci@dobrypomysl.org.pl z tytułem maila  „Nabór kandydatów na ekspertów”.

Załączniki do pobrania:

  1. Zasady_naboru_ekspertów kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Pilotażu Programu Dobry Pomysł
  2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów branżowych_31.10