Procedura rekrutacji ekspertów w programie Dobry Pomysł

W związku z trwającym naborem na ekspertów branżowych programu „Dobry Pomysł” z przyjemnością informujemy o wprowadzonych zmianach w procedurze rekrutacyjnej. Od teraz wszystkie oświadczenia zaakceptować można jednym podpisem, a zamiast kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem można dołączyć skany lub linki do stron potwierdzających dane kompetencje (do bazy PBN, LinkedIn, strony uczelni), zaś doświadczenie i kompetencje wystarczy, że odznaczysz jednym ruchem w tabeli.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą szybciej i łatwiej dokonać procesu aplikacji. Poniżej zaktualizowane dokumenty:

W 4 punktach o tym jak zostać ekspertem w Dobrym Pomyśle

Zasady_naboru_ekspertów

Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na eksperta branżowego_wersja 6 4 20188