Wydarzenie Dobry Start – tym razem zapraszamy do Płocka

Zapraszamy 12 stycznia (piątek) 2018 roku do Płocka na spotkanie informacyjno-warsztatowo-networkingowe ”Dobry start czyli finansowanie startupów i bezpłatne usługi doradcze”.

Wydarzenie jest częścią projektu „Centrum Innowacji FIRE dla  wczesnej fazy rozwoju  przedsiębiorstw” , którego celem jest poprawa  warunków  do  rozwoju mazowieckich  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki dostarczeniu  prostych  i wysoko specjalistycznych  usług doradczych. Usługi są dla przedsiębiorców bezpłatne. Możemy zaprosić maksymalnie 30 osób, prosimy zatem o szybkie zgłaszanie się.

Sam projekt skierowany jest do młodych firm z województwa mazowieckiego, działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. Do dziś ze wsparcia skorzystało już 6 firm a do końca sierpnia 2018 może kolejnych 19. Porozmawiamy o konkretnych możliwościach jakie daje projekt, o ciekawszych konkursach dotacyjnych w tym roku oraz o tym co dziać się będzie na rynku funduszy i co z tego wynika dla startupów. Przestrzeń na networking i konsultacje gwarantowana.

Program wydarzenia

10.00 – 10.15    Powitanie uczestników, wprowadzenie

10.15 – 10.45    Możliwości dotacyjne dla młodych firm w 2018 roku.
Dorota Bienias, Fundacja CI FIRE

10.45 -11.10    Ekosystem Startupowy w Polsce. Perspektywy wsparcia.
Małgorzata Gontarek, Fundacja Startup Poland

11.10 – 11.30    Przerwa kawowa, networking

11.30 – 12.10    Co przedsiębiorcom oferuje projekt Fundacji CI FIRE?
Mikołaj Różycki, Fundacja CI FIRE

12.10 –12.25    Źródła finansowania innowacji.
Paweł Przybyszewski Business Technology Progress

12.25 – 13:40    Rozmowy, konsultacje, networking…

Prowadzący

Dorota Bienias: Menadżer ds. rozwoju w CI FIRE, przedtem w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Koordynowała „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., dzięki któremu podpisano ponad 1000 kontraktów handlowych na minimum 500 mln złotych. Organizowała i realizowała program wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów technologii, którego efektem było zrealizowanie 91 projektów i blisko 1 mld inwestycji.

Paweł Przybyszewski: Broker technologii i popularyzator polskiej nauki. W Business Technology Progress specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

 Mikołaj Różycki: Fundacja Centrum Innowacji FIRE, pracuje z firmami w ramach działań inkubacyjnych i akceleracyjnych, współprowadzi dwa projekty: „Dobry Pomysł” wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz akcelerator dla mazowieckich start-upów. Wcześniej przez ponad 10 lat zajmował się wszystkim co było konieczne w prowadzeniu programów edukacyjnych Komisji Europejskiej „Erasmus+” i „Młodzież w działaniu” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


Małgorzata Gontarek:
Od 8 lat związana z branżą nowych technologii, marketingiem internetowym i polską sceną startupową. Realizuje się w kilku projektach m.in jako właścicielka agencji interaktywnej WebTango.pl oraz koordynuje kilka ngo, takich jak Fundacja Startup Poland, Fundacja Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne. Związana  jako specjalista d.s marketingu i PR z Di24.pl. W Płocku rozwija projekt Startup Płock, który ma na celu stworzenie ekosystemu startupowego i integrację branży new tech. Organizatorka takich wydarzeń, jak m.in.: Płockamp, Czwartek Social Media, Startup Płock.

Zgłoszenia:
Wystarczy podać imię i nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji i przesłać do 11 stycznia 2018 na e-mail:
kontakt@innowacje.org.pl

Facebook: https://www.facebook.com/events/556491804690263/

Lokalizacja: Hotel „Płock”, ul. Jachowicza 38, Płock, (www.hotelplock.pl)

Kontakt:
Fundacja Centrum Innowacji FIRE

Iwona Stefańska-Mańkut: iwona.stefanska@innowacje.org.pl

Mikołaj Różycki: mikolaj.rozycki@innowacje.org.pl

www.innowacje.org.pl , telefon: 22 658 22 00

Fundacja Startup Poland

Małgorzata Gontarek: m.gontarek@startuppoland.org, telefon 602 773 379


Mapka i lokalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
Fundacja Startup Poland
– celem fundacji jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów wśród decydentów, polityków i samorządowców.

Fundacja Centrum Innowacji FIRE – jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Statutowym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, pomoc w tworzeniu i rozwoju firm działających w obszarze nowych technologii.

O projekcie
Więcej informacji o projekcie: http://innowacje.org.pl/pl/centrum-innowacji-fire-dla-wczesnej-fazy-rozwoju-przedsiebiorstw/

Projekt „Centrum Innowacji FIRE dla  wczesnej fazy rozwoju  przedsiębiorstw” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

Partnerem lokalnym wydarzenia jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (http://www.pppt.pl).