Poszukujemy firmy, która przekaże nam bazę, zawierającą następujące dane:

 1. Baza powinna zawierać dane 500 przedsiębiorców
 2. Dane  w  bazie  zostaną  zaprezentowane  w  sposób  przejrzysty (podział na: nazwę przedsiębiorstwa, główny kod PKD, branża, adres pocztowy, adres mailowy, adres www, data założenia działalności),  umożliwiający prosty mailing, dodawanie nowych rekordów i edycję danych
 3. Baza  zostanie  opracowana  w  formacie  nie  wymagającym  wykupowania  licencji (technologia Open Source)
 4. Wymagane  jest  przekazanie  bazy  i  uprawnień  do  zarządzania  (administrowania) nią  i poinstruowanie Zamawiającego o sposobie administrowania bazą
 5. Baza  będzie  zawierać  dane przedsiębiorców spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:
 • należący do sektora  małych  i  średnich przedsiębiorstw
 • z siedzibą w woj. mazowieckim
 • zarejestrowanych w KRS lub CEIDG od czerwca 2016 r. i działających nadal
 • działających w branżach wymienionych w pkt. 6 poniżej*
 1. Baza będzie obejmować następujące branże* (nie musi wszystkich łącznie, wystarczy,  że będzie połowę z nich):
 • biotechnologia
 • technologie informacyjno-komunikacyjne
 • nanotechnologie
 • fotonika
 • sektor chemiczny
 • sektor medyczny
 • sektor rolno- spożywczy

Uwaga: Baza nie może zawierać danych przedsiębiorstw, zajmujących  się sprzedażą sklepową, skupem, wynajmem i pośrednictwem ww. branżach.

Termin nadsyłania ofert, zawierających informację o cenie brutto upływa 18 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00. Z dostawcą bazy zostanie podpisana umowa.