Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów informacyjnych związanych z realizacją działań inkubacyjnych i akceleracyjnych dla beneficjentów projektu:

a)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa teczki ofertowej.
Teczka standardowa, format A4,
dwubigowa – grzbiet od 5 lub 7 mm,
kreda mat 350 g, druk jednostronny 4/0,
folia połysk lub mat, bez gumki,
Ilość – 200 sztuk.
Zamawiający przekaże treść do zamieszczenia na teczce.

b)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa ulotki informacyjnej.
format A5, 4 strony,
materiał: kreda, mat, gramatura 250 g,
druk 4/4, lakier.
Ilość 300 sztuk.
Zamawiający przekaże treść ulotki.

c)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa  materiału na konferencję/spotkanie.
Każdy materiał – druk do 40 stron formatu A4, 200 kompletów materiałów.
Papier offset, 80-90 g, druk: połowa pełny kolor 4/4, połowa czarno-biała, zszyty zszywką lub klejony po długim boku. Zamawiający przekaże treść ulotki do wydrukowania.

Termin: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik o zapytania) do dnia 10 września 2017 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl

Zamawiający będzie wymagał przeniesienia praw autorskich do projektów teczki i ulotki oraz dostarczenia plików z projektami graficznymi otwartymi do edycji.

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie ilości materiałów do druku.

Więcej informacji wraz z kryteriami oceny znajduje się w załącznikach wraz z formularzem oferty:

Zapytanie ofertowe_druk materiałów

załącznik nr 1 formularz ofertowy