ZESPÓŁ

Krzysztof Leśniewski: Analityk ds. Rozwoju. Z funduszami unijnymi związany od ponad 10 lat. Był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie projektów z obszaru transferu wiedzy, współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz Regionalnych Strategii Innowacji w województwie mazowieckim. Certyfikowany Ekspert z zakresu projektów rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości. Koordynator licznych projektów ponadnarodowych oraz B+R (m.in. w programach POIR i POWER). Od kilku lat wspiera rozwój startupów technologicznych.

Dorota Bienias: Menadżer ds. rozwoju. Pracowała w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Koordynowała „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., dzięki któremu podpisano ponad 1000 kontraktów handlowych na minimum 500 mln złotych. Organizowała i realizowała program wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów technologii, którego efektem było zrealizowanie 91 projektów, blisko 1 mld inwestycji oraz wsparcie powstania i rozwoju ponad 40 podmiotów.