ZESPÓŁ

Krzysztof Leśniewski: Analityk ds. Rozwoju. Z funduszami unijnymi związany od ponad 10 lat. Był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie projektów z obszaru transferu wiedzy, współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz Regionalnych Strategii Innowacji w województwie mazowieckim. Certyfikowany Ekspert z zakresu projektów rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości. Koordynator licznych projektów ponadnarodowych oraz B+R (m.in. w programach POIR i POWER). Od kilku lat wspiera rozwój startupów technologicznych.

Dorota Bienias: Menadżer ds. rozwoju. Pracowała w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Koordynowała „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., dzięki któremu podpisano ponad 1000 kontraktów handlowych na minimum 500 mln złotych. Organizowała i realizowała program wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów technologii, którego efektem było zrealizowanie 91 projektów, blisko 1 mld inwestycji oraz wsparcie powstania i rozwoju ponad 40 podmiotów.

Anna Lewandowska: Menadżer ds. projektów. Poprzednio zatrudniona w Banku Millennium S.A. oraz w Ministerstwie Środowiska. Pracując jako urzędnik państwowy zdobyła wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz funduszy unijnych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji z Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Iwona Stefańska-Mańkut: Menadżer ds. projektów. Dysponuje 12-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE, przygotowania dokumentacji związanej z ich stroną finansową, promocyjną oraz sprawozdawczą. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach własności intelektualnej, w zakresie finansów oraz systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

 Michał Wodzisławski: Menadżer ds. projektów. W latach 2010-2013 koordynował program Mobilności Comeniusa w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. W latach 2014-2016 nadzorował program „Partnerstwa Strategiczne Edukacji Szkolnej” w ramach programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”. W 2017 r. był specjalistą w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach  w  PARP. Posiada doświadczenie szkoleniowe.