Zarządzanie projektem

Wówczas podejmujemy następujące działania:
• planujemy wydatki,
• przeprowadzamy konkurs wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego/ przetargu,
• sporządzamy umowy z kontrahentami i nadzorujemy ich działania,
• prowadzimy korespondencję z instytucjami dotacyjnymi,
• sporządzamy wnioski o płatność,
• realizujemy działania promocyjne,
• sporządzamy raporty,
• przygotowujemy projekt do kontroli.

Opieramy się na naszych doświadczeniach z prowadzenia takich projektów jak:
„Dobry Pomysł”;
„Centrum Innowacji Fire dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”;
„Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP”.