Zdobywanie funduszy na rozwój

Wspieramy pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych w tym europejskich (a także prywatnych):
• przygotowujemy wnioski na realizacje projektów badawczych, doradczych, inwestycyjnych;
• układamy całe przedsięwzięcie w logikę projektową;
• analizujemy możliwość uzyskania finansowania dla konkretnego rozwiązania;
• przygotowujemy dokumentację dla funduszy kapitałowych.

Łączymy doświadczenie w pracy dla obu stron „barykady”: tych co szukają środków i tych co nimi zarządzają. Oferujemy także wsparcie w poszukiwaniu funduszy na działania społeczne i edukacyjne (także dla organizacji pozarządowych).