Co to jest innowacja? Cały świat nieustannie biegnie do przodu. Zmieniają się metody i techniki, powstają i umierają technologie. Tak samo jest w biznesie i różnego rodzaju organizacjach. Aby przetrwać, trzeba się wyróżniać, trzeba robić coś lepiej, inaczej.

Aby to osiągnąć potrzeba innowacji. Potrzeba zmiany i udoskonalenia, stworzenia czegoś nowego aby utrzymać się na rynku i wysunąć przed konkurencję. Jakie są rodzaje innowacji i czym w ogóle są innowacje?

Czym jest innowacja w przedsiębiorstwie? Definicje i rodzaje

Innowacja, z łaciny innovatio czyli odnowienie to ciąg działań, które prowadzą do wytworzenia nowych produktów, lub znacznego ulepszenia już istniejących. Odnoszą się także do procesów technologicznych czy systemów organizacyjnych.

Innowacja więc to wymyślenie czegoś zupełnie nowego lub udoskonalenie czegoś, na przykład produktu lub procesu, w takim stopniu, żeby podmiot udoskonalany osiągnął nowe cechy, których wcześniej nie posiadał, lub wykazywał się większymi niż dotychczas wynikami, na przykład wydajnością lub oszczędnością.

Innowacje wymagają wytężonej pracy i wiedzy, tylko w taki sposób zrewolucjonizują branżę czy nawet sektor gospodarki i przyniosą zyski.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje innowacji?

  • Produktowe- to takie, w wyniku których powstaje produkt zupełnie nowy, nieznany. Kategoria ta odnosi się również do produktów znacząco ulepszonych, zmodernizowanych.
  • Technologiczne- odpowiadają za usprawnienie lub tworzenie nowych procesów wytwórczych, ich czynników i właściwości. Dążą do optymalizacji i zwiększenia wydajności np. maszyn na hali produkcyjnej. Odnoszą się także do oprogramowań, takich jak oprogramowania komputerowe.
  • Marketingowe- to zmiany w dotychczasowej strategii marketingowej lub opracowanie nowej, która skutecznie sprosta dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu, wymaganiom rynku i trafi do obranej grupy docelowej. Innowacje marketingowe to nie tylko nowy sposób reklamy, to także zmiana strategii cenowej, wyglądu produktu, jego opakowania czy wdrożenie nowych kanałów komunikacji.
  • Organizacyjne- polegają na wdrożeniu nowego lub unowocześnieniu obecnego systemu organizacyjnego. Skupia się na wewnętrznych systemach zarządzania a także na usprawnieniu systemów pracy i przepływów informacji, czy działań administracyjnych, które prowadzą do redukcji kosztów. Innowacje organizacyjne odnoszą się również do oddziaływania na środowisko i kontaktów z otoczeniem.
  • Społeczne- to zmiany w obszarze technik motywacji personelu. Zawierają działania dotyczące tworzenia kultury organizacyjnej, systemu premiowania i benefitów oraz składników wynagrodzenia niematerialnych, które mają na celu poprawę wydajności i zadowolenia pracowników.

Nowości w szkole. Co to jest innowacja pedagogiczna?

Metody nauczania i wychowywania, na przestrzeni lat, również wymagają całkowitej zmiany lub udoskonalenia. Innowacja w pedagogice będzie oznaczała zmianę sposobu nauczania, korzystanie z nowych pomocy naukowych czy zaprzestanie korzystania z innych. W tej dziedzinie również wyróżnia się rodzaje innowacji pedagogicznych:

  • Programowa- dotyczy zmian w realizowanych programach nauczania. Według niej do programu można wstawić nowe, zdecydowanie ciekawsze i pożyteczniejsze dla uczniów pojęcia i zagadnienia. Ryzykiem zastosowania takiej innowacji może być niezrealizowanie wymaganej podstawy programowej.
  • Organizacyjna- odnosi się do organizacji nauczania. Dzięki tej innowacji można inaczej zorganizować plan zajęć lub podzielić zajęcia w powiązane ze sobą bloki tematyczne. Innowacyjnym w tym przypadku będzie również podejście projektowe.
  • Metodyczna- zakłada użycie nowych pomocy dydaktycznych i wprowadzenia innych niż standardowe sprawdziany i egzaminy sposobów weryfikowania wiedzy uczniów.

Innowacje na rynku –  krok w przód, ekologia i zrównoważony rozwój

Innowacyjność, mądrze i sprawnie wykorzystana może niewątpliwie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa lub organizacji. Należy przy tym pamiętać, aby zwrócić uwagę na to, jaki wpływ na otoczenie i środowisko po wprowadzeniu innowacji będzie miała firma. Rozwiązania z zakresu ekoinnowacji będą szczególnie ważne przy prowadzeniu pożądanego przez opinię publiczną zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to nic innego jak wykorzystywanie dostępnych surowców i zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokajanie. Przy wdrażaniu innowacji powinno się mieć świadomość tego, jak wpłyną one na mikro i makro otoczenie firmy i w jak największym stopniu zneutralizować ich potencjalne negatywne skutki.