Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy? Właśnie takie pytanie zadaje sobie wiele osób chcących otworzyć własną działalność. Jednym z dostępnych rozwiązań jest dofinansowanie z urzędu pracy. Taką dotację można otrzymać zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na rozwój funkcjonującej już firmy. W dalszej części zobaczysz jak dostać dofinansowanie na własną działalność oraz co powinieneś wiedzieć przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie na rozwój firmy z Urzędu Pracy

Są to jednorazowe i bezzwrotne zasoby finansowe, które dostajemy na własne konto bankowe. Tych pieniędzy nie trzeba oddawać, chyba że, złamie się warunki podpisanej umowy. Dużym plusem jest to, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki dość szybko do nas trafiają i są wypłacane z góry. Oznacza to, że nie musimy inwestować swoich pieniędzy i wystarczy nam niewielki wkład własny.  Maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać to 6-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce i wynosi ona około 36 tys. złotych. Należy pamiętać, że każdy Urząd Pracy ma własny budżet i w zależności od powiatu będziemy mogli ubiegać się od 50% do 100% wyżej wymienionej kwoty.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z PUP należy spełniać kilka warunków.

  • Przede wszystkim osoba, która wnioskuje o dofinansowanie, musi mieć status osoby bezrobotnej. Aby go uzyskać, trzeba zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wiele osób zastanawia się, ile trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dofinansowanie, jednak nie ma wymaganego minimalnego czasu, przez który trzeba być osobą bezrobotną.
  • Bezrobotny starający się o dotacje nie mógł w czasie ostatnich 12 miesięcy odmówić przyjęcia propozycji pracy od Urzędu Pracy bez podania uzasadnionej przyczyny.
  • Dofinansowania nie dostanie osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziła inną działalność gospodarczą.
  • Dotacji nie otrzyma również osoba, która w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Osoba, która stara się o dotacje, nie mogła już wcześniej otrzymać bezzwrotnego dofinansowania ani w tym samym czasie złożyć wniosku w innym Urzędzie Pracy.
  • Ubiegający się o dotacje nie może studiować dziennie, jedynie zaocznie.

Dotacje na rozwój firmy – jak pozyskać?

Jeżeli spełniamy powyższe warunki, możemy złożyć wniosek o dotacje z Urzędu Pracy na założenie firmy. Dokładną instrukcję wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdziesz na stronie organizatora. W dobrym wniosku powinien znaleźć się m.in. opis planowanej działalności, uzasadnienie pomysłu na działalność, lista z uzasadnieniem wydatków, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz doświadczeniu, dane osobowe, kontaktowe i stan cywilny. Dodatkowo należy podać numer konta bankowego, na które zostaną przelane środki.

Kolejną rzeczą, którą powinien zawierać wniosek, jest biznesplan. Porządny biznesplan skutecznie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia. Należy w nim przedstawić plan na powstanie i rozwój firmy, przewidywane przychody oraz koszty prowadzenia działalności, przedstawienie oferowanych usług lub produktów, potencjalny rynek odbiorców, analiza rynku i konkurencji, pomysł i sposób na reklamę. W formularzu zgłoszeniowym warto również umieścić wstępne umowy z kontrahentami.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Kolejnymi krokami, które trzeba wykonać, aby otrzymać dofinansowanie to podpisanie umowy z Urzędem Pracy oraz dwoma poręczycielami. Są to osoby, które w przypadku upadku naszej firmy przed upływem 12 miesięcy lub złamania innego warunku umowy, zwrócą całą kwotę dofinansowania do Urzędu Pracy. Następnie w podanym w umowie czasie trzeba założyć działalność gospodarczą. Po tym środki trafią na nasze konto bankowe. Masz około 2 miesiące, od założenia firmy, na ich wydanie i rozliczenia się z wydatków odpowiednimi dokumentami. Po wygaśnięciu umowy, czyli roku od założenia firmy, możesz, z zakupionymi rzeczami, zrobić co chcesz, a firmę możesz zamknąć.

Dofinansowanie na rozwój firmy z urzędu pracy – Podsumowanie

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności to świetny pomysł dla każdego, kto planuje otworzenie własnej firmy. Musimy jedynie spełniać kilka warunków oraz przygotować poprawny wniosek. Dzięki niedużej ilości czasu i pracy możemy uzyskać pokaźną dotację, dzięki której będziemy w stanie zakupić potrzebny sprzęt oraz materiały. Następnie jedynie musimy wywiązać się z warunków umowy podpisanej z Urzędem Pracy.