Pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie unijne może być szansą na przeprowadzenie znaczących inwestycji. Pieniądze unijne są środkiem, który ułatwia rozwój różnorodnych przedsiębiorstw. Jednak proces starania się o pieniądze z Unii Europejskiej, nie należy do najłatwiejszych. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, aby uzyskać wsparcie pieniężne? 

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie? Przede wszystkim, należy zadbać o to, aby we wniosku o dotację zostały umieszczone wszystkie wymagane informacje. Kluczowym elementem jest oczywiście biznesplan. Ma on duży wpływ na ostateczną decyzję. Obowiązkowa treść powinna zawierać też realistycznie oszacowany kosztorys oraz harmonogram wskazujący na ramy czasowe realizacji danego projektu. Ostatnie dwa elementy to analiza kwestii finansowych oraz załączniki. Jakie dokumenty powinny znaleźć się na liście załączników, które powinny zostać przygotowane?

 • Projekt inwestycji wraz ze szczegółami technicznymi;
 • umowy z partnerami i zleceniobiorcami (a właściwie ich kopie);
 • dokumenty dotyczące realizacji obowiązków związanych z podatkami;
 • potwierdzenie wyników finansowych firmy z ostatniego roku;
 • bilans dotyczący pasywów oraz aktywów – powinien być on dokonany przez głównego księgowego;
 • wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • analiza, która poświadcza, że dany projekt jest realny i możliwy do wykonania we wskazanych terminach.

Zastanawiając się nad tym, jak napisać wniosek o dofinansowanie z UE, należy pamiętać o tym, że pierwszy krok to właśnie przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Zastanawiając się jak napisać projekt, wzór to miejsce, w którym warto szukać wskazówek.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie?

Często pojawiającym się pytaniem, które pojawia się w odniesieniu do tematu pozyskiwania środków unijnych dotyczy tego, jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie. Przede wszystkim, powinno być ono konkretne i zwięzłe. Nie należy tworzyć w tym miejscu zbyt obszernej wypowiedzi. Wszystkie kluczowe informacje powinny zostać uwzględnione w kilku zdaniach, aby urzędnik nie musiał doszukiwać się niezbędnej treści w kilkunastu lub kilkudziesięciu linijkach dodatkowego, zbędnego tekstu. Jakie elementy są najważniejsze?

 • Spójność wypowiedzi;
 • brak lania wody;
 • logiczna argumentacja;
 • forma zgodna z wymogami formalnymi;
 • przywoływane informacje powinny być oparte na potwierdzonym, rzetelnym źródle.

Zastanawiając się jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie, warto pamiętać o tych kilku krokach. Dzięki nim, możliwe jest stworzenie łatwego do przeczytania wniosku, który będzie poddany analizie.

Jak napisać dobry projekt o dofinansowanie?

Czy pisanie wniosków o dotacje jest trudne? Z pewnością, jest to czynność, która nie należy do najłatwiejszych. Wymaga pewnej specjalistycznej wiedzy, umiejętności organizacyjnych oraz zdolności logicznego formułowania pisemnych wypowiedzi. Zastanawiając się jak napisać wniosek o dofinansowanie unijne, warto zapoznać się z treścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wskazuje on m.in konieczność wypełnienia prawidłowego formularza, a także dotrzymanie obowiązujących terminów. Szukając informacji o tym, jak napisać wniosek o dofinansowanie, wzór może być inspiracją, która wskaże w jaki sposób formułować informacje w swoim wniosku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie unijne?

Przede wszystkim, zgodnie z wymogami prawnymi. Tylko taki dokument ma szansę na pozytywne rozpatrzenie. Nawet jeśli biznesplan będzie atrakcyjny, a uzasadnienie sensowne, nie będzie możliwości uzyskania pieniędzy w przypadku niedołączenia niezbędnych załączników. Szukając w sieci informacji o tym, jak napisać wniosek o dofinansowanie, wzór ze strony rządowej może okazać się najbezpieczniejszym źródłem informacji.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby oczywiście skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Decydując się na samodzielne przygotowanie wniosku, warto uzbroić się w cierpliwość i nieustannie kontrolować przebieg powstawania dokumentu.