Na czym polega zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój polega na takim wykorzystaniu obecnie dostępnych zasobów, aby wystarczyły one na zaspokojenie potrzeb teraz oraz wystarczyły również na zaspokojenie ich w przyszłości. Koncepcję zrównoważonego rozwoju można tak naprawdę odnieść do każdej sfery życia. Zarówno jeśli chodzi o ekonomię, prowadzenie firmy, a także zrównoważony rozwój gospodarczyCzym jest zrównoważony rozwój w każdej z tych sfer?

Co to jest koncepcja zrównoważonego rozwoju?

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na środowisku. Może to być środowisko naturalne w przypadku gospodarki, bądź środowisko pracy. Najważniejszym założeniem jest jednak podejmowanie takich działań, aby każda ze stron, jakie biorą w nich udział wyszła zadowolona. Zrównoważony rozwój ma prowadzić do ogólnego dobrobytu poprzez integrowanie działań elementów, które biorą udział w procesach. Może to polegać na szukaniu takiego rozwiązania, jakie będzie odpowiadać każdemu w firmie, ale może też dotyczyć natury, tj. rozwój gospodarczy w zgodzie z przyrodą.

Jakie są zasady zrównoważonego rozwoju?

Co to znaczy zrównoważony rozwój? Są to przede wszystkim podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać, aby działać zgodnie z tą koncepcją. Zasady te obejmują między innymi:

 • Człowiek jest w centrum uwagi procesów zrównoważonego rozwoju i posiada prawo do rozwoju zgodnie z naturą.
 • Zrównoważony rozwój ma działać na korzyść każdej ze stron uczestniczących w procesach.
 • Rozwój zrównoważony co to jest? Jest to zasada, która ma zmniejszyć różnicę pomiędzy sferami najbiedniejszymi a najbogatszymi.
 • Zrównoważony rozwój ma wspierać tych, którzy potrzebują pomocy, aby się rozwinąć.
 • Odpowiedzią na pytanie: co to jest zrównoważony rozwój? jest pozbycie się niezrównoważonych systemów.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Podstawowa zasada zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest taka, aby człowiek nie niszczył/wydobywał surowców ziemi szybciej, niż natura może je odnowić. Jednocześnie należy pamiętać, że wydobyte surowce powinny być dzielone sprawiedliwe.

Zrównoważony rozwój gospodarczy polega przede wszystkim na wykorzystywaniu dostępnych zasobów w taki sposób, aby być w stanie sprawiedliwie zaspokoić potrzeby wszystkich i maksymalizować korzyści, jakie mogą z tego płynąć. Jednocześnie nie niszcząc przy tym naturalnych zasobów i traktując je z szacunkiem. W zrównoważonym rozwoju gospodarczym nie powinno marnować się tego, co nie jest już potrzebne, tylko w miarę możliwości wykorzystać to w innym celu, w jak najbardziej ekologiczny sposób.

Zrównoważony rozwój co to?

Przykładem zrównoważonego rozwoju w gospodarce może być:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wspieranie działań tych, którzy chcą się rozwinąć, jednak nie mają ku temu predyspozycji (na przykład brak im niektórych zasobów czy warunków),
 • edukowanie w temacie ekologii,
 • ograniczenie marnotrawstwa zasobów naturalnych,

przetwarzanie już raz wykorzystanych zasobów naturalnych i użycie ich ponownie. Przykładem mogą być plastikowe butelki,

 • ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, celem zadbania o ziemię, z której czerpiemy surowce naturalne,
 • inwestowanie w rozwój czegoś, co przyniesie zyski sobie oraz innym.

Zrównoważony rozwój firmy – na czym polega?

Zrównoważony rozwój firmy polega na wykorzystaniu aspiracji poszczególnych pracowników, na każdym szczeblu korporacyjnej drabiny w taki sposób, aby nie ograniczać  aspiracji innych pracowników teraz, ani w niedalekiej i dalszej przyszłości. Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie obejmuje między innymi takie działania, jak:

 • dbanie o motywację pracowników,
 • sprawiedliwe traktowanie każdej jednostki w firmie,
 • nagradzanie starań za pomocą awansów, premii, pochwał, podwyżek,

szkolenia pracowników, aby mogli zdobywać nową wiedzę i nieustannie się rozwijać. Ma to na celu nie tylko zapewnienie pracownikom lepszej przyszłości, lecz działa to obustronnie. To znaczy, że szkolony i doceniany w odpowiedni sposób pracownik, będzie przekładać się na lepszą pracę i zwiększy zyski przedsiębiorstwa, które w niego inwestuje.