• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Pomagamy w sprawnym administrowaniu projektem

  Prowadząc od lat działalność doradczą w zakresie różnych programów dotacyjnych, europejskich i krajowych możemy stwierdzić, że dobrze orientujemy się w zawiłościach administracyjnych prowadzenia projektów, przygotowywania sprawozdań okresowych czy końcowych.

  Posiadamy doświadczenie zarówno instytucjonalne jako Fundacja jak i te indywidualne wyniesione z pracy w różnych środowiskach,także realizując projekty w: samorządach, uczelniach wyższych, własnych firmach, spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, różnych agendach rządowych w tym grantodawczych.

  Oferujemy firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym realną usługę wsparcia i doradztwa między innymi w zakresie:

  • odwołania się od niekorzystnej decyzji grantodawcy na każdym etapie projektu;
  • interpretacji zawiłych sformułowań w umowie o dofinansowanie lub innych wątpliwości
   związanych z realizacją projektu;
  • pomoc w przygotowaniu się do kontroli.

  Zobacz całą ofertę: http://innowacje.org.pl/index.php/pl/uslugi-oferowane/sprawne-administrowanie-projektem/