• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Ruszyły „Badania na rynek” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Agencja 8 lutego ogłosiła kolejny konkurs: można uzyskać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

  Pełna nazwa to „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.  Uprawnieni do ubiegania się o środki są mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Celem jest umożliwienie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych  samodzielnie lub zlecając je innemu podmiotowi. Efektem ma być wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

  Dla firm spoza Mazowsza przeznaczono aż 679 mln złotych, zaś dla tych które mają na jego terenie siedzibę zagwarantowano kwotę 71 mln złotych.

  Warto wiedzieć, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln złotych. Wnioski będzie można wypełniać elektronicznie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 roku.

  Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty: wspólne ułożenie koncepcji projektu, dopasowanie go do zasad konkursu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wsparcie w jego późniejszym prowadzeniu od strony administracyjnej.

  Więcej informacji wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie PARP-u:
  http://poir.parp.gov.pl/i-nabor-2017-ogolny/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r