• English
 • Polski
 • A A A


  Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Polecamy III Ogólnopolską Konferencję Naukową  połączoną z Warsztatami Postępu Techniki, Technologii i Nauki. Jednym z organizatorów jest Klaster B+R&I z Wrocławia do którego należy nasza Fundacja.

  Tematem przewodnim konferencji jest  postęp nauki i techniki związany z termografią-termowizją. Zagadnienia z tym związane zostaną przedstawione szczegółowo od strony merytorycznej jak i praktycznej.

  Wydarzeniem powinny zainteresować się  szczególnie naukowcy specjalizujących się w następujących dziedzinach :

  • medycyna, biologia, chirurgia, medycyna sportowa,
  • elektronika, maszynoznawstwo, informatyka,
  • budownictwo, fotowoltaika, energetyka,
  • chemia, inżynierii procesowej, inżynieria materiałowa,
  • weterynaria, zoologia, rolnictwo,
  • bezpieczeństwie, BHP, kryminalistyka,
  • archeologia, geologia, kartografia, architektura.

  Szczegóły nt. konferencji dostępne są pod adresem www.thermosci.eu

  Udział w wydarzeniu jest płatny.

  Dla ułatwienia zamieszczamy Formularz zgłoszeniowy