8 powodów dla których warto sięgnąć po nasz projekt dla młodych firm z Mazowsza

Badania rynku dowodzą, że zaledwie dwie trzecie wszystkich nowych firm potrafi przetrwać dwa pierwsze lata działalności. Z kolei mniej niż 50% funkcjonuje po czterech latach od założenia. Przyczyną upadku firm jest brak funduszy do dalszego jej rozwoju co prowadzi do utraty płynności finansowej, ale również brak specjalistycznej wiedzy, tzw. know-how. Jak wynika z raportu „Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nadal boimy się inwestować w innowacje, bo nie mamy wiedzy i kapitału i koło się trochę zamyka.

Dobrym narzędziem do rozwoju firmy są projekty świadczące konkretne usługi – często bezpłatne.
Przykładem takiego działania, zainicjowanego we wrześniu 2017 roku i trwającego do września 2018 jest nasz projekt.

Jakie powody przemawiają  by z niego skorzystać? Znajdzie się ich kilka.
1.    Oszczędność czasu, pieniędzy i … Waszej pracy. Jeżeli coś może zrobić ktoś inny, na dodatek nie trzeba za to płacić i pomoże nam to w rozwoju naszej firmy to czemu nie spróbować?

2.    Być może relacja nawiązana z nami w ramach projektu pozwoli na wychwycenie czegoś, na co do tej pory z różnych powodów nie wpadliście. A co może mieć znaczenie, sens i pożytek dla Waszej firmy. Może to być Wasze logo czy pomysł, które są na tyle ciekawe, że warto je chronić (w Urzędzie Patentowym) a nie wiedzieliście, że warto to zrobić i że nie kosztuje tak strasznie dużo (na koniec i tak finansowane to jest w ramach projektu).

3.    Relacje – skorzystanie z usług może pozwolić na zbudowanie dłuższej, trwalszej, korzystnej współpracy pomiędzy nami. Świat i Wasza (i nasza) aktywność nie kończy się tylko na tym projekcie.

4.    Każde zdarzenie, każda relacja to kolejne doświadczenie. A z nich jesteśmy zbudowani i przekładają się one wprost na naszą firmę.

5.    Podniesienie umiejętności, kompetencji – to także jest możliwe. Jedną z możliwych usług jest mentoring bardziej doświadczonych osób czy szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zarządzania czy prezentacji oferty inwestycyjnej.

6.    Wiedza i know-how. Korzystając z usług możesz zdobyć informacje (bardzo praktyczne), które bezpośrednio można przenieść na bieżącą działalność firmy. To może być wątek zarządzania prawami własności intelektualnej, rozpoznawanie cech innowacyjnych produktu i technologii czy wiedza jak poukładać współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi wyższej uczelni.

7.    Finanse…Niewykluczone, że to właśnie poprzez projekt Twoja firma zdobędzie kapitał na dalszy rozwój: czy to pochodzący z dotacji lub też od innych inwestorów.

8.    Marketing czyli wykorzystaj fakt, że korzystasz z naszego projektu. Można to fajnie rozegrać wizerunkowo i komunikacyjnie a dla Twoich partnerów czy innych instytucji publicznych może mieć pewne znaczenie.

Inspiracje i przykłady
Zofia Wodnicka ze swoim startupem Be Opened mogła przeprowadzić badania focusowe i ankietowe na grupach potencjalnych klientów. Z kolei firma Get Looky  skorzystała z bardzo konkretnej porady prawnej oraz dwóch sensownych szkoleń. Z projektu skorzystało FactoryPoject Marzeny Hope. Efekt? Wycena firmy jak i badanie rynku. Firma Olej-istny mogła zgłosić swoją markę (tzw. Znak towarowy) do ochrony w Urzędzie Patentowym a także zdobyć naukową opinię o jakości swoich produktów. Z firmą Eventboat spróbowaliśmy pozyskać konkretne finansowanie na rozwój produkcji, zaś Livecall wsparliśmy w przygotowaniu działania z zakresu content marketingu.

 

 

 

Katalog przykładowych usług (jeśli nie znajdziesz odpowiedniej dla siebie to skontaktuj się z Nami, zaproponujemy Ci „usługę szytą na miarę” – dostosowaną do Twoich potrzeb biznesowych):
•    doradztwo prawne, w tym w przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
•    doradztwo technologiczne, rozpoznanie cech innowacyjnych produktu i technologii;
•    przygotowanie biznesplanu, teasera inwestycyjnego, analizy rynkowej,
•    doradztwo biznesowe w nawiązywaniu współpracy, w zakresie procesu wdrażania technologii i strategii rozwoju (licencja, sprzedaż, utworzenie spółki, w tym spin-off),
•    usługi w zakresie komercjalizacji technologii, w tym w zakresie koordynacji przebiegu projektów od fazy pomysłu do momentu uzyskiwania zysków z ich komercjalizacji;
•    doradztwo marketingowe (analizy rynkowe, strategie marketingowe i sprzedażowe, promocja produktów/usług);
•    doradztwo patentowe i inne usługi w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.
•    coaching i mentoring;
•    szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zarządzania, prezentacji oferty inwestycyjnej, marketingu;
•    współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi – od identyfikacji potrzeb badawczych do usług prototypowania.

Co trzeba zrobić by przystąpić do projektu? Sprawdzić warunki (siedziba firmy na terenie woj. mazowieckiego i wiek nie starszy niż dwa lata oraz wpisywanie się z działalnością w jedną z tzw. Regionalnych inteligentnych specjalizacji dla Mazowsza: bezpieczna żywność, usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia) i zgłosić się do nas.

Termin projektu upływa z końcem września 2018 roku, zatem warto się spieszyć.

Finanse: usługi rozliczane są zaświadczeniem o pomocy de minimis i nic nie zapłacisz.

Więcej o projekcie: www.innowacje.org.pl/pl/centrum-innowacji-fire-dla-wczesnej-fazy-rozwoju-przedsiebiorstw/