Analizy, doradztwo, badania

Sporządzamy analizy rynku i konkurencji
Opracowujemy tradycyjne business plany
Przygotowujemy dokumentację na potrzeby inwestorów
Opracowujemy strategie rozwoju, w tym wspieramy budowanie strategii metodą warsztatową z wykorzystaniem Busines Model Canvas
Przeprowadzamy badania rynku i badamy potencjał eksportowy
Sporządzamy specjalistyczne opracowania pod konkretne zamówienia, na przykład:
• strategie rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym
• analizy możliwości komercjalizacji wyników badań
• analizy wykonalności