Analizy, doradztwo, badania
  • Sporządzamy analizy rynku i konkurencji;
  • Opracowujemy tradycyjne business plany;
  • Przygotowujemy dokumentację na potrzeby inwestorów;
  • Opracowujemy strategie rozwoju, w tym wspieramy budowanie strategii metodą warsztatową z wykorzystaniem Busines Model Canvas;
  • Przeprowadzamy badania rynku i badamy potencjał eksportowy;
  • Pracujemy z firmami nad strategiami rozwojowymi w oparciu o własność przemysłową i intelektualną, którą dysponują;

Sporządzamy specjalistyczne opracowania pod konkretne zamówienia, na przykład:
• strategie rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym;
• analizy możliwości komercjalizacji wyników badań;
• analizy wykonalności.