Komercjalizacja technologii, łączenie świata nauki i biznesu

Ze względu na bliskie kontakty z polskim środowiskiem naukowym posiadamy przegląd potencjału instytutów badawczych, uczelni wyższych i zatrudnionych w nich pracowników naukowych w zakresie tworzenia nowoczesnych technologii i ich komercjalizacji.

Z drugiej strony, dzięki biznesowemu podejściu do transferu i komercjalizacji technologii, umacniamy i rozwijamy kontakty zarówno z przedsiębiorcami, jak i z inwestorami instytucjonalnymi, np. funduszami zalążkowymi, funduszami wysokiego ryzyka i indywidualnymi inwestorami, pomagając młodym firmom technologicznym w dostępie do kapitału.

Osoby z pomysłem na założenie innowacyjnej firmy bazującej na nowoczesnych technologiach, uzyskają w Fundacji pomoc w zakresie określenia biznesowego modelu przedsięwzięcia, przygotowania biznes planu i pozyskania finansowania.