• Dobry start

  13 października 2017 roku w Warszawie inaugurujemy nasz projekt dla młodych przedsiębiorstw z Mazowsza. (więcej…)

  . . .
 • Zapytanie ofertowe na usługę druku i dostawy materiałów

  Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów informacyjnych związanych z realizacją działań inkubacyjnych i akceleracyjnych dla beneficjentów projektu:

  a)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa teczki ofertowej.
  Teczka standardowa, format A4,
  dwubigowa – grzbiet od 5 lub 7 mm,
  kreda mat 350 g, druk jednostronny 4/0,
  folia połysk lub mat, bez gumki,
  Ilość – 200 sztuk.
  Zamawiający przekaże treść do zamieszczenia na teczce.

  b)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa ulotki informacyjnej.
  format A5, 4 strony,
  materiał: kreda, mat, gramatura 250 g,
  druk 4/4, lakier.
  Ilość 300 sztuk.
  Zamawiający przekaże treść ulotki.

  c)    Projekt, skład oraz wydruk i dostawa  materiału na konferencję/spotkanie.
  Każdy materiał – druk do 40 stron formatu A4, 200 kompletów materiałów.
  Papier offset, 80-90 g, druk: połowa pełny kolor 4/4, połowa czarno-biała, zszyty zszywką lub klejony po długim boku. Zamawiający przekaże treść ulotki do wydrukowania.

  Termin: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik o zapytania) do dnia 10 września 2017 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl

  Zamawiający będzie wymagał przeniesienia praw autorskich do projektów teczki i ulotki oraz dostarczenia plików z projektami graficznymi otwartymi do edycji.

  Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie ilości materiałów do druku.

  Więcej informacji wraz z kryteriami oceny znajduje się w załącznikach wraz z formularzem oferty:

  Zapytanie ofertowe_druk materiałów

  załącznik nr 1 formularz ofertowy

   

  . . .
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę tłumaczenia

  Zapraszamy do składania ofert na usługę tłumaczenia w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie zwykłe dotyczące dokumentacji do zgłoszeń patentowych oraz ofert/dokumentacji dla inwestorów. Usługi będą przeznaczone dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata (tzw. start-upów). Cześć usług może mieć charakter tłumaczenia specjalistycznego.

  Zamawiający zamówi nie więcej niż 120 stron tłumaczenia (1800 znaków ze spacjami).

  Przed zmianą: Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić, na które języki obce będzie należało wykonać tłumaczenia oraz ilości stron do przetłumaczenia. Elementy te są uzależnione od przyszłego zapotrzebowania przedsiębiorców na usługi tłumaczenia w ramach ww. Projektu

  Po zmianie:

  Zamawiający uzupełnia treść punktu III. OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, podpunkt 2:

  Treść po zmianie: „Tłumaczenie „z” i „na” języki: angielski, francuski i niemiecki.

  Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się o tłumaczenie na i z innych języków, po kosztach uzgodnionych każdorazowo z Wykonawcą”.

  Zamawiający usuwa punkt III podpunkt 3. Numeracja pozostałych podpunktów w tym punkcie ulega zmianie odpowiednio.

  Wybrany oferent realizować będzie usługę na podstawie jednorazowych zleceń wystawianych przez Zamawiającego w ramach podpisanej Umowy ramowej.

  Ofertę należy złożyć na druku znajdującym się w Załączniku nr 1 dołączonym do Zapytania ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych usług tłumaczeń w ciągu 3 ostatnich lat (maksimum 10 przykładów) wg Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

  Ofertę należy złożyć do dnia 7.09.2017 r. do godz. 17:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

  Załącznik nr 1 formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 wykaz usług

  Zapytanie ofertowe_tłumaczenie bez zalacznikow

  . . .
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ANALIZ I EKSPERTYZ

  Zapraszamy do składania ofert na analizy i ekspertyzy w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  Przedmiotem zamówienia jest nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 usług analizy, ekspertyzy w ramach usług o charakterze inkubacyjnym i akceleracyjnym dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata.

  Zakres usług może objąć następujące analizy, ekspertyzy, zależne od specyfiki start-upu (jedna usługa dla jednego start-upu):

  – analiza finansowa dla przedsięwzięcia,

  – analiza wartości własności intelektualnej,

  – ekspertyza/opinia techniczna.

  Charakter usług zależeć będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy w toku realizacji projektu.

  Usługi dotyczyć będą rozwiązań przedsiębiorców z dziedzin wskazanych z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza (dokument jest dostępny pod linkiem http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf)
  Szczegóły znajdują się w Zapytanie ofertowe-zakup analiz i ekspertyz

  Ofertę należy złożyć poprzez Formularz oferty i załączniki wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

  Ofertę należy przesłać do 5 września 2017 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl

  . . .
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZEWNĘTRZNE USŁUGI EKSPERCKIE

  Zapraszamy do składania ofert na usługi eksperckie w ramach projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw”. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Przedmiotem zamówienia są usługi eksperckie o charakterze inkubacyjnym i akceleracyjnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców istniejących na rynku nie dłużej niż 2 lata.

  Zakres usług może objąć następujące usługi eksperckie, zależne od specyfiki start-upu (jedna usługa dla jednego start-upu):

  1. Usługi rzecznika patentowego – łącznie do 5 usług, które mogą dotyczyć:
  • przygotowywania i złożenia:
  • raportu z badania stanu techniki,
  • raportu z badania zdolności patentowej,
  • raportu z badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych,
  • raportu z badania czystości patentowej,
  • zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (bez opłat urzędowych) – do UP RP,
  • wykonywania innych usług związanych z zagadnieniami własności przemysłowej.

       2. Usługi certyfikacyjne wyrobów na zgodność z normami lub usługi akredytacyjne – do 2 usług polegających na przeprowadzeniu procesu certyfikacji, jeśli przedsiębiorca posiada   przygotowaną dokumentację techniczną, wyniki badań oraz wydaniu certyfikacji 1 wyrobu.

       3. Pozostałe usługi eksperckie – do 8 usług polegających na:

  • ocenie potencjału innowacyjnego rozwiązania,
  • audycie technologicznym
  • ocenie technicznej wykonalności rozwiązania.

  Usługi dotyczyć będą rozwiązań przedsiębiorców z dziedzin wskazanych z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza (dokument jest dostępny pod linkiem http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf).

  Szczegóły znajdują się w Zapytanie ofertowe_zakup usług eksperckich

  Ofertę należy złożyć poprzez Formularz ofertowy wraz z odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG oraz wypełnionymi: Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3.

  Ofertę należy przesłać do 4 września 2017 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innowacje.org.pl

  . . .

Fundacja Centrum Innowacji FIRE jest akredytowanym Ośrodkiem Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Statutowym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, pomoc w tworzeniu i rozwoju firm działających w obszarze nowych technologii.

AKTUALNOŚCI

WIĘCEJ
Szukamy ekspertów do programu Dobry Pomysł

Szukamy ekspertów do programu Dobry Pomysł

Październik 12, 2017
Program Dobry Pomysł Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Zaawansowanych Technologii oraz Investin sp. z o.o., wchodzące w skład Konsorcjum realizującego Pilotaż Programu Dobry Pomysł…
Czytaj więcej
Dobry start

Dobry start

Wrzesień 26, 2017
13 października 2017 roku w Warszawie inaugurujemy nasz projekt dla młodych przedsiębiorstw z Mazowsza.
Czytaj więcej
Rekrutujemy: Analityk do spraw rozwoju

Rekrutujemy: Analityk do spraw rozwoju

Wrzesień 5, 2017
Ogłaszamy nabór na stanowisko analityka do spraw rozwoju. Proponujemy możliwość pracy na rzecz szeroko rozumianego rynku innowacji w tym w obszarze inkubacji i akceleracji. W ramach świadczonych usług wspieramy przedsiębiorstwa,…
Czytaj więcej
ul. Glogera 1/27, 02-051 Warszawa pon. - pt. 8:30 - 17:00