Rekrutujemy: Analityk do spraw rozwoju

Ogłaszamy nabór na stanowisko analityka do spraw rozwoju. Proponujemy możliwość pracy na rzecz szeroko rozumianego rynku innowacji w tym w obszarze inkubacji i akceleracji. W ramach świadczonych usług wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, komercjalizacji technologii, finansowaniu przedsięwzięć i projektów. Działamy także w obszarze edukacji.

Czego oczekujemy:
•    dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub inżynierskich/licencjackich (preferowane kierunki ścisłe, techniczne, przyrodnicze, ekonomiczne itp.),
•    umiejętności pozyskiwania danych w ramach „desk research” dotyczących rynku polskiego jak i rynków zagranicznych (również spoza Unii Europejskiej),
•    znajomości zagadnień z przynajmniej jednego z następujących obszarów: komercjalizacja technologii, internacjonalizacja, strategie eksportowe, poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, rozwój biznesu, własność intelektualna i przemysłowa, zarządzanie projektami B+R, ocena potencjału komercyjnego technologii,
•    popartej doświadczeniem umiejętności sporządzania raportów i opracowań analitycznych w obszarze m.in. analiz rynku, wycen, biznes planów, strategii internacjonalizacji, planów rozwoju eksportu, ścieżek komercjalizacji technologii,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności analitycznego myślenia,
•    odpowiedzialności w realizacji powierzonych zadań,
•    dobrej umiejętności obsługi komputera (MS Office).

Zapewniamy:
•    umowę o pracę,
•    przestrzeń do realizowania własnych pomysłów i przedsięwzięć, wpisujących się w misję i cele Fundacji,
•    działający system premiowania,
•    możliwość bezpośredniej pracy w ekosystemie instytucji tworzących Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz polski ekosystem wsparcia innowacji.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować  na adres e-mail: kontakt@innowacje.org.pl do 26.09.2017 roku
W temacie maila prosimy wpisać „rekrutacja”.

Prosimy także o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Centrum Innowacji FIRE (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania”.